-A A +A

Мемлекеттік қызметтердің регламенттері

Апостильдеу саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті (1)
 
Қазақстан Республикасының әділет органдарынан және өзге мемлекеттік органдарынан, сондай-ақ нотариустардан шығатын ресми құжаттарға апостиль қою
Жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу және міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайтын жылжымалы мүлік кепілін тіркеу саласындағы мемлекеттік қызмет регламенттері (11)
Мiндеттi мемлекеттiк тiркеуге жатпайтын жылжымалы мүлiк кепiлдігін тiркеу
Жылжымалы мүлік кепілінің тізілімінен үзінді беру
Жылжымайтын мүлiкке құқықтарды (ауыртпалықтарды) мемлекеттiк тiркеу
Жылжымайтын мүлікке құқық белгілейтін құжаттың телнұсқасын беру
Құқықтық кадастрға ғимараттардың, құрылысжайлардың және (немесе) олардың құрамдастарының жаңадан тұрғызылған жылжымайтын мүлікке идентификаттық және техникалық мәліметтерін енгізу, жылжымайтын мүлік объектілерінің техникалық паспортын және жаңадан тұрғызылған жылжымайтын мүлік объектісіне жүргізілген мемлекеттік техникалық тексеру нәтижелері бойынша идентификаттық және техникалық мәліметтердің алшақтықтарын белгілеу туралы қорытынды беру
Жылжымайтын мүлік объектілерінің техникалық паспортының телнұсқасын беру
Жылжымайтын мүлiк объектiлерi жоспарын (схемасын) қоса алғанда, тiркеу органы куәландырған тiркеу iсi құжаттарының көшiрмелерiн беру
Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) және оның техникалық сипаттамалары туралы анықтама беру
Жылжымайтын мүлiктiң болмауы (болуы) туралы анықтама беру
Жылжымайтын мүлiкке тiркелген құқықтар және тоқтатылған құқықтар туралы анықтамалар беру
Жылжымайтын мүлік иесі (құқық иеленушісі) туралы мәліметті қамтитын техникалық паспортқа қосымшаны беру
Заңды тұлғаларды, филиалдар мен өкілдіктерді тіркеу саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттері (7)
Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу, олардың филиалдар мен өкілдіктерін есептік тіркеу
Заңды тұлғаларды мемлекеттік қайта тіркеу, олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік қайта тіркеу
Заңды тұлғаларды тіркеу (қайта тіркеу) туралы, олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама беру
Жеке кәсіпкерлік субъектісіне жатпайтын заңды тұлғаның, сондай-ақ акционерлік қоғамның құрылтай құжаттарына, олардың филиалдары (өкілдіктері) туралы ережелерге енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды мемлекеттік тіркеу
Жеке кәсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын заңды тұлғаның, сондай-ақ акционерлік қоғамның, олардың филиалдары мен өкілдіктерінің жарғысының (ережесінің) телнұсқасын беру
Заңды тұлға қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркеу, филиал мен өкілдікті есептік тіркеуден шығару
"Заңды тұлғалар" мемлекеттік дерекқорынан анықтама беру
Адвокаттық қызмет саласындағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтердің регламенттері (2)
Адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттаудан өткiзу
Адвокаттық қызметпен айналысуға лицензия беру
Нотариаттық қызмет саласындағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтердің регламенттері (3)
Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына аттестаттау
Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына лицензия беру
Нотариустардың өтініштерін қабылдау, мөрлерін тіркеу және беру
Орындау саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің регламенттері  (3)
Тағылымдамадан өткен және жеке сот орындаушысы қызметімен айналысу құқығына үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу
Жеке сот орындаушысының қызметімен айналысу құқығына лицензия беру
Өндіріп алушының өтініші бойынша атқарушылық құжаттың негізінде атқарушылық іс жүргізуді қозғау